PO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY ÚVODNÍ STRANA MORAVSKOSLEZSKY KRAJ ZLINSKY KRAJ OLOMOUCKY KRAJ JIHOMORAVSKY KRAJ PARDUBICKY KRAJ KRALOVEHRADECKY KRAJ LIBERECKY KRAJ VYSOCINA PRAHA STREDOCESKY KRAJ USTECKY KRAJ JIHOCESKY KRAJ PLZENSKY KRAJ KARLOVARSKY KRAJ FOLKLORNÍ SDRUZENÍ ČESKÉ REPUBLIKY CESKY ROZHLAS BESKYDY-VALASSKO SLEZSKA HARTA CZECH TOURISM
Mercredi 17.04.2024
Recherche
  Centre de recherche
Indice de la République Tcheque
INFOS DE BASE
  Infos de base sur la Tchéquie
Le meilleur de la Tchéquie
Régions en Tchéquie
Régions touristiques
Turistické oblasti
Villes et municipalités
Eurorégions
Microrégions et associations
Régions pittoresques
ACTUALITÉS ET ACTIVITÉS
  Actualités et nouvelles
Databanque des activités
Activités folkloriques et festivals
Activités touristiques
PRAGUE - COEUR D´EUROPE
  La ville de PRAGUE
Centres d´accueil de Prague
Calendrier d´activités a Prague
Thermalisme
  Stations balnéaires
Assurance-maladie
Tourisme de congres
  Expositions et parcs des expositions
Centres de congres
Organisation des expositions et promotion
Congres et conférences
Foires et expositions
Tourisme et loisir
  Centres d´accueil
Culture et divertissement
Monuments de l´UNESCO
Monuments et architecture
Monuments ecclesiastiques
Châteaux-forts et châteaux
Vacances actives
Tourisme pédestre
Agrotourisme
Cyclotourisme
Aquatourisme et sports
Tourisme du vin
Sport et relaxation
Club des touristes tcheques
Agences de voyages
Folklore et Traditions
  Folklorní sdružení
Ensembles folkloriques
Festivals folkloriques
Traditions folkloriques et coutumes
Métiers traditionels et produits
Nature et sa protection
  Biosférická rezervace UNESCO
Sites classés
Přírodni zajímavosti
Grottes et abysses
Vrcholy, hřebeny, sedla
Fauna a flora
Sentiers touristiques
Hébergement et alimentation
  Terrain de camping, campement
Hotels, Pensions
Chaty a chalupy
Résidences de vacances
Autre hébergement
Restaurants
Příjemné posezení
Specialités gastronomiques
Commerce et services
  Services pour automobilistes
Centres d´achats
PROMOTION DE L´ENTREPRISE
  Occasions d´investissement
Secteur financier et l´assurance
Immobiliers a vendre
Production industrielle
Production alimentaire
Království perníku

Jednací řád členského fóra A.T.I.C. ČR

Tento jednací řád upravuje zásady členského fóra A.T.I.C. ČR
I.
Členské fórum je svoláváno v souladu se stanovami A.T.I.C. ČR.
II.
Členské fórum A.T.I.C. ČR se svolává nejméně 1 měsíc předem písemnou pozvánkou, v níz je uveden program jednání, čas a místo konání. V mimořádných případech lze svolat členské fórum A.T.I.C. ČR i v kratším termínu.
III.
Jako podklady pro jednání členského fóra A.T.I.C. ČR slouzí písemné materiály rozesílané spolu s pozvánkou. Člen A.T.I.C. ČR má právo předlozit prostřednictvím předsedajícího materiál s návrhem na jeho projednání v členském fóru A.T.I.C. ČR. V případě naléhavosti a se souhlasem členského fóra lze projednat i zprávy podané ústní formou. Návrh materiálu k projednání v písemné formě musí obsahovat návrh na usnesení členského fóra A.T.I.C. ČR.
IV.
Zasedání členského fóra A.T.I.C. ČR řídí výkonný prezident nebo viceprezident, či jimi pověřený člen rady A.T.I.C. ČR. Členské fórum A.T.I.C. ČR schvaluje na návrh předsedajícího program jednání. Kterýkoli člen A.T.I.C. ČR má právo navrhnout změnu nebo doplnění programu jednání.
V.
Členské fórum je způsobilé k jednání, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho řádných členů. Pokud není přítomna nadpoloviční většina, zahájení jednání členského fóra se odloží o 1 hodinu, a pak je členské fórum usnášeníschopné v počtu zúčastněných řádných členů A.T.I.C. ČR Jednání členského fóra se zúčastňuje s hlasem poradním revizor a případní hosté, vždy však se souhlasem členského fóra A.T.I.C ČR.
VI.
Předsedající zahajuje a řídí zasedání, otvírá a vyhlašuje je za skončené se souhlasem členského fóra A.T.I.C. ČR, formuluje návrhy usnesení a řídí hlasování v průběhu zasedání. Při jednání dává členům A.T.I.C. ČR slovo v pořadí, ve kterém se o ně přihlásili. Upřednostňuje přednesení technické poznámky, uděluje a má právo odejmout slovo diskutujícím. Má právo udělit slovo přizvaným osobám. Předsedající prohlašuje zasedání za ukončené.
VII.
Diskusní vystoupení se musí týkat projednávaného bodu. Délku diskusního příspěvku stanovuje členské fórum A.T.I.C. ČR.
VIII.
Každý řádný člen má právo jednoho hlasu. Hlasování je veřejné, řádní členové A.T.I.C. ČR hlasují zvednutím ruky. Je-li k návrhu předložen pozměňovací návrh, hlasuje se nejprve o něm. Je-li předloženo více pozměňovacích návrhů, hlasuje se o nich v pořadí od posledně podaného. Pokud je pozměňovací návrh přijat, o dalším se ve stejné věci již nehlasuje. Každý řádný člen A.T.I.C. ČR má právo předložit návrh na tajné hlasování, o kterém následně rozhodne členské fórum.
IX.
Návrh na usnesení členského fóra A.T.I.C. ČR předkládá ke schválení návrhová komise ustanovená členským fórem v počtu nejméně 3 členů.
X.
Usnesení je přijato, hlasovala-li pro něj nadpoloviční většina řádných členů A.T.I.C. ČR přítomných na zasedání. Zprávu o počtu přítomných řádných členů A.T.I.C. ČR a dalších účastníků jednání předkládá členskému fóru A.T.I.C. ČR mandátová komise.
XI.
V případě potřeby ustavuje členské fórum A.T.I.C. ČR další poradní orgány.
XII.
Za zveřejnřní oficiálních informací z jednání členského fóra A.T.I.C ČR odpovídá rada A.T.I.C. ČR. Členské fórum A.T.I.C. ČR může ustavit pro potřeby zpracování oficiálních informací z jednání tiskovou komisi, případně pověřit svého zástupce zodpovědného za podání informace. Členské fórum A.T.I.C. ČR může rozhodnout o tom, že nebude zveřejněna určitá informace nebo dokument.
XIII.
Ve výjimečných případech může členské fórum A.T.I.C. ČR vyhlásit své jednání za veřejné.
XIV.
O zasedání členského fóra se pořizuje zápis. Zápis obsahuje datum, místo a program jednání, jméno předsedajícího, usnesení k jednotlivý podaným návrhům a výsledky hlasování při přijetí jednotlivých usnesení. Součást zápisu jsou vždy schválené přílohy, tj. zpravidla úplné texty přijatých dokumentů apod. Zápis ze zasedání členského fóra A.T.I.C. ČR podepisuje předsedající, zapisovatel a dva předem stanoveí členové A.T.I.C. ČR. Zápis bude odeslán členům A.T.I.C. ČR do 21 dnů po zasedání.
XV.
Jednací řád členského fóra A.T.I.C. ČR nabyl platnosti jeho schválením na zasedání členského fóra A.T.I.C. ČR konané dne 9.října 1995.
Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
VELETRHY
FOLKLORNÍ AKCE A FESTIVALY
TURISTIKA